FANDOM


Benizakura Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 500,000
 • Shimura Shinpachi - 60,000
 • Kagura - 435,000
 • Takasugi Shinsuke - 620,000
 • Takechi Henpeita - 53,000
 • Kijima Matako - 121,000
 • Kawakami Bansai - 400,000
 • Okada Nizou - 503,000
 • Katsura Kotaro - 420,000
 • Elizabeth - 408,000
 • Sadaharu - 410,000

Yoshiwara in Flames Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 715,000
 • Shimura Shinpachi - 100,000
 • Kagura - 680,000
 • Tama - 75,000
 • Tsukuyo - 80,000
 • Housen - 770,000
 • Abuto - 700,000
 • Kamui - 800,000
 • Ungyou - 655,000

Otsu Arc Edit

 • Shimura Shinpachi - 125,000
 • Tosshi - 122,000
 • Sakata Gintoki - 720,000
 • Kagura - 685,000
 • Okita Sougo - 690,000
 • Yamazaki Sagaru - 25,000
 • Kondou Isao - 300,000

Red Spider Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 725,000
 • Shimura Shinpachi - 133,000
 • Kagura - 691,000
 • Tsukuyo - 82,000
 • Jiraia - 705,000
 • Hattori Zenzou - 370,000

Diviner Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 735,000
 • Ketsuno Crystel - 640,000
 • Shimura Shinpachi - 150,000
 • Kagura - 700,000
 • Gedomaru - 980,000
 • Ketsuno Seimei - 665,000
 • Shirino Douman - 670,000

Kabukicho Four Devas Arc Edit

 • Chin Pirako - 175,000
 • Sakata Gintoki - 743,000
 • Shimura Shinpachi - 200,000
 • Kagura - 707,000
 • Kurogama Katsuo - 45
 • Saigou Tokumori - 270,000
 • Doromizu Jirochou - 740,000
 • Tama - 75,000
 • Hasegawa Taizou - 400
 • Honjou Kyoushirou - 36
 • Tatsumi - 27
 • Murata Tetsuko - 31
 • Kozenigata Heiji - 67
 • Haji - 12
 • Shimura Tae - 105
 • Kamui - 800,000
 • Takasugi Shinsuke - 750,000
 • Kijima Matako - 128,000
 • Kawakami Bansai - 405,000
 • Takechi Henpeita - 54,000

Thorny Arc Edit

 • Sasaki Tetsunosuke - 16
 • Kondou Isao - 305,000
 • Hijikata Toushirou - 550,000
 • Okita Sougo - 700,000
 • Yamazaki Sagaru - 28,000
 • Sakata Gintoki - 745,000
 • Sasaki Isaburo - 548,700
 • Imai Nobume - 699,250
 • Takasugi Shinsuke - 750,000

Silver Soul Arc Edit

 • Sakata Gintoki - 1,000,000
 • Shimura Shinpachi - 450,000
 • Kagura - 880,000
 • Hasegawa Taizou - 430
 • Tama - 75,000
 • Sakata Kintoki - 700,000
 • Yagyuu Kyuubei - 535,000
 • Yagyuu Binbokusai - 650,000
 • Toujou Ayumu - 415,000
 • Kitaooji Tsuki - 430,000
 • Nishino Tsukamu - 495,000
 • Minamito Sui - 320,000
 • Shimura Tae - 110
 • Tsukuyo - 114,000
 • Sarutobi Ayame - 445,000
 • Saigou Tokumori - 280,000
 • Sakamoto Tatsuma - 865,000
 • Mutsu - 877,000
 • Katsura Kotarou - 874,000
 • Elizabeth - 870,000
 • Ougai - 1,020,000
 • Soutatsu - 800,000
 • Utsuro - 2,000,000
 • Hitsugi - 820,000
 • Kondou Isao - 447,500
 • Hijikata Toushirou - 780,000
 • Sougo Okita - 980,000
 • Yamazaki Sagaru - 50,000
 • Saitou Shimaru - 868,000
 • Hedoro - 1,300,000
 • Gedoumaru - 1,500,000
 • Ketsuno Crystel - 670,000
 • Ketsuno Seimei - 745,000
 • Shirino Douman - 760,000